KÜLDETÉS ÉS TÖRTÉNET

A MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG CÉLJA:

Az infekciókontroll célja a pártsemlegesség követelményeinek betartásával, politikailag semlegesen működve az 1997. évi CLVI törvény 26. § C/1-, a C/3, a C/4 pontjában foglaltak alapján a betegek és a személyzet nosocomiális infekció rizikójának felmérése és csökkentése, az intézményekben bekövetkező endémiásan vagy járvány formájában jelentkező infekciók tekintetében egyaránt. Ez magában foglalja a közvetlen gyógyító és a gyógyítást segítő tevékenységek fertőzési rizikójának csökkentését.
Az Egyesület célja, egyfelől a magyarországi infekciókontroll tevékenység előmozdítása, másfelől a magyarországi egészségügyi intézményekben az infekciókontroll területén dolgozó szakemberek összefogása, szakmai és tudományos együttműködésük elősegítése.
Ennek érdekében segíti:

 • az egészségügyi intézményekben a szakmai evidenciákon alapuló infekciókontroll tevékenység elterjesztését és folyamatos fejlesztését,
 • protokollok és irányelvek kidolgozását,
 • az infekciókontroll szakemberek munkáját, szakmai érdekképviseletét.

 

 

A MAGYAR INFEKCIÓKONTROLL TÁRSASÁG FELADATA:

Az egészségügyi intézmények korszerűbb és hatékonyabb infekciókontroll tevékenységének elősegítése, szakmai tapasztalatok cseréje, továbbfejlesztése, tudományos ismeretek bővítése. A fenti célok és feladatok megvalósítása érdekében:

 • közreműködik a nosocomiális fertőzések felismerésének (surveillance-ának) elméleti fejlesztésében, az eredmények gyakorlati alkalmazásának az elterjesztésében,
 • elősegíti az infekciókontroll területén dolgozó szakemberek tudásának integrálását,
 • támogatja az egyesület tagjainak külföldi és belföldi szakmai rendezvényeken való részvételét, melynek évenkénti összege nem haladhatja meg, az előző évben befolyt tagdíj összegének 50%-át,
 • hozzájárul a szakemberek szemléletmódjának formálásához, előadások, tanfolyamok, továbbképzések, szakmai viták szervezésével,
 • együttműködik az Európai Unió Kórházi Infekciókontroll harmonizációs programjában, egységes definíciók, standardok, indikátorok és menedzserek számára a prevenció és a kontroll tevékenység terén,
 • segíti a kórházak együttműködését az infekciókontrollal kapcsolatos szakmai protokollok kidolgozásában,
 • elősegíti az egységes standardizált szakmai tevékenység kialakítását, amely lehetőséget ad a kórházak közötti összehasonlításra hazánkban és Európában egyaránt, és megfelel a kórházi akkreditáció követelményeinek,
 • segíti feltárni mindazon területeket, amelyek céljainak eléréséhez felhasználhatók,
 • munkája során kapcsolatot tart hasonló külföldi egyesületekkel, segíti a nemzetközi tapasztalatcserét,
 • szervezi az ismeretek széleskörű publikálását,
 • kiegészítő jelleggel gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, ami csak másodlagos tevékenysége lehet, alapítványt hozhat létre, magán- és jogi személyekkel gazdasági társaságot létesíthet, ilyenekbe tagként beléphet. Ez utóbbiból származó eredményeit nem oszthatja fel, kizárólag alaptevékenységére visszaforgatandó közhasznú célokat szolgálhat és e tevékenységeket a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint végezhet.